Farní pouť 19.5.2018

Zveme vás na Farní pouť do Zwettlu, Dobré vody a Nové Hrady. Více informací v letáčku.

Od 16.4.2018 každé sudé pondělí 19:00 - kurz aranžování

Každé úterý a pátek v květnu - Májová pobožnost

Nejbližší události

15.4.2018 - Agapé

24.4.2018 - sv. Jiří (patron skautů) mše svatá pro skauty a poutní mše svatá v 18.00

13.5.2018 - První svaté přijímaní

13.5.2018 - Nanebevzetí Páně

13.5.2018 - Agapé

19.5.2018 - Farní pouť

20.5.2018 - Seslání ducha svatého

25.5.2018 - Noc kostelů

27.5.2018 - Nejsvětjší trojice

3.6.2018 - Tělo a krev Páně

3.6.2018 - Agapé

BOHOSLUŽBY

Úterý     - 18:00

Pátek     - 18:00 

Neděle   - 08:30 

 

Katecheze pro dospělé úterý po mši svaté 18:45

  

Náboženství pro děti a mládež čtvrtek v 17:30

 

Modlitby žen každou sudou středu v 19:00