Oprava kostela

bližší informace v přiloženém dokumentu 

Farní listy

Říjnové Farní listy na Vás už čekají

Nejbližší události

       

20.10.   podzimní farní pouť

              

1.11.  Slavnost všech svatých

1.11. o 18:00 Pobožnost za zemřelé MČ Praha 14 na hřbitově 

2.11. Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

BOHOSLUŽBY

Úterý     - 18:00

Pátek     - 18:00 

Neděle   - 08:30 

 

Katecheze pro dospělé úterý po mši svaté 18:45

  

Náboženství pro děti a mládež úterý v 16:30 a čtvrtek v 17:30

 

Modlitby žen každou druhou středu v 19:00