Oprava kostela

bližší informace v přiloženém dokumentu 

Farní listy

Vyšli zářijové Farní listy a jsou k přečtení 

Nejbližší události

12. 9.  Modlitby žen od 19hod.

16. 9.  Farní kafé

18. 9.  zahájení výuky náboženství a katechezy

14.10. mše sv. celebrovaná Mons.ThLic. Zdeňkem Wasserbauerem ThD.,                                                               pomocným biskupem Pražské arcidiecéze

           Po slavnostní mši sv. bude Farní kafé

20.10.   podzimní farní pouť

BOHOSLUŽBY

Úterý     - 18:00

Pátek     - 18:00 

Neděle   - 08:30 

 

Katecheze pro dospělé úterý po mši svaté 18:45

  

Náboženství pro děti a mládež úterý v 16:30 a čtvrtek v 17:30

 

Modlitby žen každou druhou středu v 19:00