Oprava kostela

bližší informace v přiloženém dokumentu 

Farní listy

Červnové číslo Farních listů je tady. Můžete si je hned přečíst 

Každé sudé pondělí 19:00 - kurz aranžování, nejbližší 28.5.2018

Nejbližší události

 3.6.2018 - Tělo a krev Páně

 3.6.2018 - Farní kafé

 8.6.2018 - Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova

 9.6.2018 - Památka Neposkvrněného srdce Panny Marie – procesído Kyjí

29.6.2018 - Slavnost sv. Petra a Pavla,apoštolů

BOHOSLUŽBY

Úterý     - 18:00

Pátek     - 18:00 

Neděle   - 08:30 

 

Katecheze pro dospělé úterý po mši svaté 18:45

  

Náboženství pro děti a mládež čtvrtek v 17:30

 

Modlitby žen každou sudou středu v 19:00