Farní pouť do kláštera Želiv - 8. října 2016

v dopoledních hodinách jsme dorazili do kláštera Želiv. Zde proběhla bohoslužba a následně prohlídka celého komplexu.

       

  Poté jsme navštívili poutní místo Vrch Křemešník, které se nachází nedaleko kláštera Želiv. Jedná se o poutní místo s nedalekou rozhlednou. Krásná komentovaná prohlídka poutního místa byla ze strany průvodce zakončena hrou na varhany.

 

Další zastávkou bylo poutní místo Klokoty, kde současně probíhala bohoslužba.

BOHOSLUŽBY

Úterý     - 18:00

Pátek     - 18:00 

Neděle   - 08:30 

 

Katecheze pro dospělé úterý po mši svaté 18:45

  

Náboženství pro děti a mládež čtvrtek v 17:30

 

Modlitby žen každou sudou středu v 19:00