Členové pastorační rady

David Jílek,

Milena Loskotová,

Alena Rašková,

Petr Nepil,

Roman Cardal

 

Členové ekonomické rady

David Jílek,

Ema Kondysková,

MUDr. Anna Nováková

 

BOHOSLUŽBY

Úterý     - 18:00

Pátek     - 18:00 

Neděle   - 08:30 

 

Katecheze pro dospělé úterý po mši svaté 18:45

  

Náboženství pro děti a mládež čtvrtek v 17:30

 

Modlitby žen každou sudou středu v 19:00