Kontakt

Římskokatolická farnost u kostela sv. Jiří Praha-Hloubětín
Adresa: Hloubětínská 5/28, 198 00 Praha 14-Hloubětín
E-mail: farnosthloubetin@gmail.com
Telefon: +420 221 108 255
Duchovní správce
 

P. PhDr. Marek Pučalík, Ph.D., O.Cr.

Adresa: Platnéřská 191/6, Praha 1, Staré Město, 110 00
E-mail: m.pucalik@utanet.at
Telefon: +420 221 108 357

Duchovní správce: telefon: + 420 221 108 357, email: m.pucalik@utanet.at

BOHOSLUŽBY

Úterý     - 18:00

Pátek     - 18:00 

Neděle   - 08:30 

 

Katecheze pro dospělé úterý po mši svaté 18:45

  

Náboženství pro děti a mládež čtvrtek v 17:30

 

Modlitby žen každou sudou středu v 19:00